Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. URBLÍKOVÁ, Daniela - KOKOŠKOVÁ, Silvia. Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS). In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2011. ISSN 1335-7808, 2011, roč. 11, č. 5, s. 23-24.
    článok

    článok