Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MIČEJOVÁ, Antónia. Komparácia vývoja zložiek HDP v krajinách V-4 (so zreteľom na "C") : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Havettová. Bratislava, 2010. 53 s.
    kniha

    kniha