Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Regionálne disparity v Slovenskej republike a význam priamych zahraničných investícií. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr.sk, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 386-393.
    článok

    článok