Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PUHALLOVÁ, Zuzana - STANEK, Vojtech. Verejné zdroje v zdravotníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3205-1, s. 231-239.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0