Košík

  1. BERACKA, Ján. Postavenie prirodzeného monopolu v teórii a praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Darmo. Bratislava, 2011. 46 s.
    kniha

    kniha