Košík

  1. SZALAIOVÁ, Zuzana. Hospodársky vývoj Dánska : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2011. 80 s.
    kniha

    kniha