Košík

  1. PASTOREKOVÁ, Lucia. Vyčleňovanie (outsourcing) podnikových činností : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Thomasová. Bratislava, 2011. 49 s.
    kniha

    kniha