Košík

  1. LEHOCKÁ, Marcela. Ženy v podnikateľskom procese - osobitosti a aktuálne problémy : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Sirotková. Bratislava, 2011. 49 s.
    kniha

    kniha