Košík

  1. KALMOVÁ, Lenka. Komparatívna analýza súvahy účtovnej jednotky (podnikateľský subjekt, finančná inštitúcia) : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Szászová. Bratislava, 2011. 81 s.
    kniha

    kniha