Košík

  1. FEKETEOVÁ, Petra. Analýza vývoja nominálnej mesačnej mzdy v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2011. 44 s.
    kniha

    kniha