Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LIPIANSKA, Júlia - ČERVENKA, Peter. Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing. In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3, s. 12-15. VEGA 1/0047/11.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0