Košík

  1. ORBÁNOVÁ, Darina. Finančná gramotnosť na základných a stredných školách. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-7]. KEGA 121-026EU-4/2010.
    článok

    článok