Košík

  1. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Finančná gramotnosť ako potrebná súčasť bežného života. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-4].
    článok

    článok