Košík

  1. LAZORČÁKOVÁ, Ema - ŠAJBIDOROVÁ, Viera. Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 2, s. 31-37.
    článok

    článok