Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11. Medzinárodná vedecká konferencia. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 [elektronický zdroj]. [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. CD-ROM [654 s.]. ISSN 1336-5878.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  Odznačiť vybrané:   0