Košík

  1. MARCELLI, Miroslav. Text, sieť a iné nečistoty. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 7, s. 623-633. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/845-855.pdf>
    článok

    článok