Košík

  1. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě? In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011 [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8, s. 183-194.
    článok

    článok