Košík

  1. STANKOVSKÝ, Peter - CIBULKA, Viliam. Logistický outsourcing - zdroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. ISSN 1336-7773, 2011, č. 1, s. 41-43.
    článok

    článok