Košík

  1. BEŇO, Rastislav. Plytvanie (Muda) na pracoviska z hľadiska ergonomie. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. ISSN 1336-7773, 2011, č. 1, s. 47-49.
    článok

    článok