Košík

  1. PŘÍVARA, Andrej. [Heterodoxná ekonómia]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 152-153. Recenzia na: Heterodoxná ekonómia / Becker, A. a kol. - Wien : Metropolis-Verlag, 2009. - ISBN 978-3-89518-772-8.
    článok

    článok