Košík

  1. JANÚŠEK, Vladimír. Dlh - hlavný zdroj rastu svetového hospodárstva. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-7.
    článok

    článok