Košík

  1. BERNACKÁ, Lenka. Úloha obchodu pri prechode na európsku menu. In Vedecká rozprava k téme "Súčasné trendy v obchode a v spotrebe" : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v redakcii Kristíny Viestovej. - Bratislava : [Katedra marketingu OBF EU], 2007. ISBN 978-80-225-2414-8, s. 25-29.
    článok

    článok