Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LACKOVÁ, Alica. Diplomové práce ocenené Vontobelovou cenou. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2000, Január 2001, roč. 5, č. 4, s. 19.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0