Košík

  1. MALINA, Ľubor. Čo skrýva fenomén Basel III ? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2011. ISSN 1335-5813, Jeseň 2011, roč. 11, č. 3, s. 91-94. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0142456/FM2011-3-2.pdf>
    článok

    článok