Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0