Košík

  1. MIŠOTA, Branislav. Internetové vyhľadávače a ich postavenie v e-marketingovej stratégii podniku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 61-65. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
    článok

    článok