Košík

  1. MARKOVIČ, Peter. Využitie technickej analýzy pri predikcii kurzu akcie. In Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. - Bratislava : [Fakulta podnikového manažmentu EU], 1999. ISBN 80-225-1188-9, s. 172-174.
    článok

    článok