Košík

  1. ÁRENDÁŠ, Peter. Prieskum úrovne finančnej gramotnosti mladých. In Finančná exklúzia mladých ľudí : zborník vedeckých prác k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315025 Finančná exklúzia mladých ľudí v SR. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3344-7, s. 12-21. PMVP 2315025.
    článok

    článok