Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BADÁŇOVÁ, Lucia. Outsourcing ako projekt. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-7]. PMVP 2318163.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0