Košík

  1. TVRDOŇ, Jozef. Použitie metódy extrapolácie pri prognózovaní výroby špeciálneho náradia. In Náradie : odborný časopis. - Nové Zámky : VUNAR - Výskumný ústav náradia, 1979, 1979, roč. 6, č. 3, s. 28-32.
    článok

    článok