Košík

  1. HARAJDIČ, Ján. Spoločenská zodpovednosť podniku ako kľúč k novým finančným zdrojom. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 57-61. VEGA 1/0872/09.
    článok

    článok