Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MRVA, Jozef. Modernizácia územnej samosprávy. In Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 24. 11. 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3303-4, s. [1-12].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0