Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1.  

    POLÁČEK, Marian. Zlatý rez. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 15. výročiu založenia Katedry informatiky obchodných firiem Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : 10. 11. 2011 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3311-9, s. 55-61.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0