Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KRAUSPE, Kamil. Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov. In Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3313-3, s. [1-9].
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0