Košík

  1. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. Štatistické metódy prezentované pre prax. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 5-10. KEGA 158-042EU-4/2010.
    článok

    článok