Košík

  1. LEŠČIŠIN, Michal. Nové metriky v procesnom riadení kvality. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - I : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, november 2011. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2011. ISBN 978-80-225-3360-7, s. [1-4]. VEGA 1/1100/11.
    článok

    článok