Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Faktory závislosti od nakupovania v segmente vysokoškolských študentov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 9, s. 895-904. VEGA 1/0652/10.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0