Košík

  1. GERBOVÁ, Miriama. Sociálna atmosféra v pracovnej skupine a osobnosť vedúceho pracovníka. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2011. ISSN 1212-690X, 2011, č. 12, s. 26-27.
    článok

    článok