Košík

  1. ČIDEROVÁ, Denisa - VELEBNÁ, Csilla. Geopolitické reflexie v kontexte európskej integrácie IV. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, [S. 1-8].
    článok

    článok