Košík

  1. KRNÁČOVÁ, Paulína. Nástroje a metódy manažérstva kvality. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. [1-12]. IGM 2316070/10.
    článok

    článok