Košík

  1. HODÁLOVÁ, Ivica. Vedúci zamestnanci. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-060X, 2012, č. 1, s. 23-26.
    článok

    článok