Košík

  1. STRIČÍK, Michal - LIPTÁKOVÁ, Erika. Pedagogické pracovisko EU PHF v Michalovciach. In Pidviščennja jakosti osviti v universitetach : materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji, Užgorod (Ukrajina) - Košice (Slovacka Respublika), 25-27 bereznja 2011 roku. - Užgorod, 2011. ISSN 2078- 1431, 2011, no. 6, s. 419-430.
    článok

    článok