Košík

  1. BIRKNEROVÁ, Zuzana - KENTOŠ, Michal. Emocionálna a sociálna inteligencia manažérov a výkonných pracovníkov. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2011. ISSN 1338-0494, 2011, roč. 3, č. 2, s. 18-28.
    článok

    článok