Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania. Medzinárodná vedecká internetová vidoekonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : recenzovaný zborník [abstraktov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov konanej pod záštitou Rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Zostavili Gabriela Kristová, Janette Brixová, Ján Pittner, Peter Schmidt, Marián Šedivý. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. [8] s. ISBN 978-80-225-3314-0.
    elektronická kniha

    elektronická kniha