Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PÉLIOVÁ, Jana. Experiment v oblasti verejných statkov. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 142-148. ITMS 26240120032.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0