Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FODOROVÁ, Veronika. Konštruktivistické perspektívy výskumu europeizácie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2011. ISSN 1336-1562, 2011, roč. 9, č. 1, s. 25-34. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146727/MV2011-1.pdf>
    článok

    článok