Košík

  1. Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania : nekonferenčný recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Zostavili Miroslava Havettová, Stanislav Karabínoš. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM [70 s.]. MVP 2315018. ISBN 978-80-225-3132-0.
    elektronická kniha

    elektronická kniha