Košík

  1. FIFEKOVÁ, Elena. Úloha hospodárskej politiky a inštitúcií v ekonomickom rozvoji. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-6].
    článok

    článok