Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture v praxi slovenských firiem. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 24-28. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0