Košík

  1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Podnikanie cez internet. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 2, s. 77-80.
    článok

    článok